มาเติมนิโคตินด้วยน้ำยาบุหรึ่ไฟฟ้า Saltnic กัน


•น้ำยาบุหรึ่ไฟฟ้า Saltnic คือ?

น้ำยาบุหรึ่ไฟฟ้า Saltnic มีปริมาณนิโคตินที่เข้มข้นสูง ก่อนที่จะสูบจึงต้องผสมกรด benzoic acid เพิ่มเติมเสียก่อน เป็นนิโคตินแบบเกลือที่มีความเข้มข้นของนิโคตินสูง ร่างกายของเราดูดซับสารนิโคตินได้เร็วและป้องกันการเกิด Throat Hit หรืออาการแสบคอ กระแทกคอ ขณะสูบได้

•จุดเด่นของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic

1 อุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย

เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีวัตต์ต่ำ ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก เป็น Podsystem หรือปากกา vape ขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ เพราะใช้งานง่าย

2 ระดับนิโคตินที่สูงขึ้น

ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้อย่างชัดเจน เพราะด้วยระดับนิโคตินที่สูงจนสามารถซึมซับได้รวดเร็ว สามารถหาได้จากน้ำยายุหรึ่ไฟฟ้า Saltnic

3 ความนุ่มนวล

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic มีความนุ่มนวลมากกว่า ผลที่ได้คือการสูบที่อาจมีกระแทกคออย่างนุ่มนวลไม่รุนแรงเท่า Freebase จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สามารถทำให้คนเราลดการบุหรี่มวนได้ เพราะไม่บากคอถึงแม้จะมีนิโคตินที่สูงก็ตาม

4 ใช้ E-Liquid น้อยลง

มีไอน้ำหรือควันน้อยลง เนื่องจากระดับนิโคตินที่สูงและการดูดซึมที่ดีขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยามากเท่า Freebase สามารถตอบโจทย์กลุ่มคนที่ไม่ชอบควันเยอะได้เป็นอย่างดี

5 ความพึงพอใจ

อยู่ที่ความชอบของแต่ละคน เพราะน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ยอดฮิต กับ Freebase มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งในเรื่องของรสชาติ กลิ่น ระดับควัน ระดับนิโคติน ต่าง ๆ ผู้ที่ใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบฟรีเบสก็อาจไม่ชอบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ก็เป็นได้

•น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ที่ห้ามพลาด

1 น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 50 Punch Fruit Blast Salt

ความชัดของกลิ่น 3 / 5

ความหวาน 2 / 5

ความเย็น 3 / 5

นิโคติน 30 มิลลิกรัม

2 น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Doublemint Chewing Gum Saltnic

ความชัดของกลิ่น 3 / 5

ความหวาน 2 / 5

ความเย็น 3 / 5

นิโคติน 30 มิลลิกรัม

3 น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Luxky Strike Grape

ความชัดของกลิ่น 4 / 5

ความหวาน 3 / 5

ความเย็น 4 / 5

นิโคติน 30 มิลลิกรัม

4 น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Vanilla Iced Cream Salt

ความชัดของกลิ่น 4 / 5

ความหวาน 3 / 5

ความเย็น 3 / 5

นิโคติน 25 มิลลิกรัม

5 น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Hoogarden Rose Salt

ความชัดของกลิ่น 4 / 5

ความหวาน 2 / 5

ความเย็น 2 / 5

นิโคติน 40 มิลลิกรัม