อบรม จป บริหาร คืออะไร และบทบาทหน้าที่ของ จป บริหารที่ควรรู้

อบรม จป บริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป มีด้วยกันหลายระดับ แต่วันนี้เราจะมากล่าวถึง จป บริหาร จป คือใคร มีหน้าที่อย่างไร ถ้าไม่แต่งตั้งให้มี จป บริหาร มีความผิดหรือไม่ อย่างไร มาหาคำตอบกัน รวมถึงการอบรม จป บริหารด้วย อบรมเกี่ยวกับอะไรบ้าง ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับ จป บริหาร เรามีดูกันว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มีกี่ระดับ

จป มีกี่ระดับ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือ จป กฎหมายในประเทศไทยได้กำหนดให้มี จป ทั้งหมดหมด 5 ระดับ ดังต่อไปนี้

1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานหรือ จป หัวหน้างาน

2.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคหรือ จป เทคนิค

3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ จป เทคนิคขั้นสูง

4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หรือ จป บริหาร

5.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือ จป วิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป ในแต่ละระดับล้วนแล้วมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น จป บริหาร หากผ่านการ อบรม จป บริหารมาแล้วจะทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานของตนเองเพิ่มมากขึ้น

หน้าที่ของ จป บริหาร หลักๆ มีดังนี้

  • กำกับดูแล จป ทุกระดับที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตน
  • เสนอแผนงานด้านความปลอดภัยในหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
  • ส่งเสริม สนับสนุนด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผน
  • ติดตาม แก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

อบรม จป บริการคืออะไร

อบรม จป บริหาร คือ การอบรมลูกจ้างในระดับบริหารหรือนายจ้าง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน จนเกิดความรู้และความเข้าใจ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม จป บริหาร คือ 12 ชั่วโมง

ถ้าไม่มี จป บริหารผิดไหม

สำหรับสถานประกอบกิจการที่เข้าข่าย กฎหมายบังคับให้มี จป บริหาร แล้วปรากฏว่านายจ้างไม่มีการแต่งตั้งให้มี จป บริหาร จะถือว่ามีความผิดตาม พรบ ด้วยความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

การอบรม จป บริหาร ปัจจุบันผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม หรือนายจ้างต้องการส่งลูกจ้างระดับบริหารเข้ารับการอบรม สามารรถทำได้ไม่ยากเลย สมัครอบรม ออนไลน์ได้แล้ววันนี้กับสถาบันที่รับอบรม จป บริหารต่างๆ สถาบันที่มีใบอนุญาติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองงแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ มีชื่อเสียง ค่าบริการไม่แพง อบรม จป บริหารออนไลน์ผ่านแอพฯ ทันสมัย เช่น ซูม คมชัดทั้งภาพและเสียงในระดับ Full HD เป็นสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่างๆ